Limity pojistného plnění

Pojistitel poskytne plnění maximálně do výše limitu stanoveného procentem z pojistné částky:

  1. 15 % za pojistnou událost vzniklou na elektronických a optických přístrojích, nosičích informací,
  2. 10 % za pojistnou událost vzniklou na cennostech,
  3. 10 % za pojistnou událost vzniklou na věcech zvláštní hodnoty,
  4. 10 % za pojistnou událost vzniklou na stavebních součástech.
  5. 10 000 Kč za pojistnou událost vzniklou na peněžní hotovosti nebo budou-li zneužity vkladní a šekové knížky, platební karty nebo jiné obdobné dokumenty (včetně částky, kterou pojištěný prokazatelně vynaložil na umoření výše uvedených dokumentů),
  6. 20 000 Kč za pojistnou událost vzniklou na zvířatech,
  7. 30 000 Kč za pojistnou událost vzniklou na věcech sloužících k výdělečným účelům nebo k výkonu povolání,
  8. 30 000 Kč za přiměřené náklady na náhradní ubytování pojištěných osob (nejdéle však po dobu šesti měsíců od data vzniku pojistné události), stane-li se byt následkem pojistné události neobyvatelným.


Online kalkulačka.eu vám pomůže zorientovat se v cenách pojištění.

Online pojištění, které vám ušetří nervy, peníze a čas, stačí sjednání přes tyto levné a jednoduché aplikace: online, nejlevnější Povinné ručení srovnání a sjednání bez návštěvy poradce, se všemi informacemi, které k zajištění na penzi potřebujte: Porovnejte si jednotlivé varianty v životním pojištění a zvolte to Životní pojištění, které vám bude nejvíce vyhovovat. pro cestování zvolte Cestovní pojištění na míru a pro vaše auto si najděte to nejlevnější Havarijní pojištění, než si nechatvybílit domácnost zloději a zůstat bez prostředků: pojištění domácnosti, následky úrazů vás i dětí zmírní levné Úrazové pojištění, Před vytopením či jinou živelní pohromou, ochrání vaše hnízdečko: Pojištění domácnosti, jakýkoli dům, chatu, či chalupu pojistěte pro případy neštěstí na Pojištění nemovitosti,pokud nešťastnou náhodou někomu něco způsobíte, pak za vás pojiš´tovna uhradí škody: Pojištění odpovědnosti za škodu, vysvětlení pojmů mezi jednotlivými typy Pojištění vozidel a jaké je pro vás nejlevnější.