Často kladené otázky z pojištění domácnosti

Je potřeba před pojištěním, aby pojišťovna „viděla“ domácnost tzv. „naživo“?

Běžné pojištění domácnosti lze sjednat i bez odhadu znalce či prohlídky bytu pojišťovacím poradcem a uzavřít jej lze na pobočkách pojišťoven na počkání. Odhady jsou nezbytné pouze v případě nadstandardního pojištění na větší pojistné částky. Limity plnění pro každou kategorii a podmínky jsou stanoveny na základě úrovně vybavení domácnosti.

Na jakou výši se pojištění sjednává? Pojistná částka.

Pojistné plnění je v případě vzniku škody vyplaceno pojišťovnou až do výše pojistné částky, která je uvedena ve smlouvě. Pojistnou částkou je cena domácnosti, na niž se pojištění vztahuje. Od ní se odvíjí i výše pojistného a vypočítává se jedním z následujících způsobů:

 • součtem hodnot jednotlivých věcí podle odhadu pojištěného
 • z velikosti plochy bytu násobené koeficientem pro úroveň vybavení
 • na základě podrobného dotazníku o zařízení a vybavení domácnosti

Jak se stanoví výše pojistného?

Každá pojišťovna, která nabízí pojištění domácnosti, má vlastní způsob a metodiku výpočtu pojistného. Výši pojistného však obvykle ovlivňuje několik základních faktorů, jako např.

 • pojistná částka, tzn. celková hodnota domácnosti a jejího vybavení
 • úroveň vybavení domácnosti
 • velikost plochy domácnosti (obytné plochy)
 • lokalita ve které se domácnost nachází (ve větších městech je pojistné vyšší než v menších obcích)
 • míra spoluúčasti pojištěného (čím je větší spoluúčast, tím je pojistné nižší)
 • rizika pojištění resp. rozsah pojistného krytí (jen živelné, jen krádež, aj.)
 • stupeň zabezpečení domácnosti proti vniknutí cizí osoby
 • bezeškodní průběh v minulých letech, aj.

Jaké existují možnosti pojištění domácnosti?

Podle šíře pojistné ochrany lze pojištění domácnosti rozdělit do 3 základních kategorií:

 1. základní (běžné, standardní) pojištění
 2. nadstandardní (luxusní) pojištění
 3. doplňkové připojištění

Základní pojištění

Je vhodné pro pojištění běžně vybavené domácnosti. Pojistná částka se sjednává pro domácnost jako celek, nikoli pro každý předmět domácnosti zvlášť. V případě vzniku škody je pojistné plnění pro jednotlivé soubory věcí nebo samostatné věci tudíž omezeno tzv. limity pojistného plnění.

Pokud jsou součástí domácnosti věci vysoké hodnoty, je základní pojištění nepostačující a k ochraně těchto hodnotných věcí je třeba sjednat nadstandardní typ pojištění domácnosti nebo doplňkové pojištění nabízené k základnímu pojištění.

Výhody:

 1. relativně nízká cena pojištění
 2. Nevýhody
 3. omezená možnost přizpůsobit výši limitů pojistného plnění za jednotlivé věci, resp. soubory věcí jejich skutečné hodnotě

K základnímu pojištění domácnosti lze sjednat připojištění v podobě zvýšení pojistné částky, tudíž i pojistného plnění v případě vzniku škody.

Nadstandardní (luxusní) pojištění

Domácnost a věci, které jsou její součástí, lze u tohoto typu pojištění pojistit na vyšší pojistné částky než u pojištění standardního. Výhodou nadstandardní pojištění je, že respektuje vysoké rozdíly v hodnotě jednotlivých souborů věcí v domácnosti tím, že umožňuje přizpůsobit pojistné částky pro jednotlivé věci výši jejich skutečné hodnoty. Je však nutno počítat s vyšší cenou pojistného a s tím, že sjednání nadstandardního pojištění s sebou nese složitější administrativu, tedy i výdaje a další vedlejší výdaje, jako jsou náklady na znalecké posudky a dostatečné zajištění domácnosti proti vloupání.

Doplňkové připojištění

Jedná se o pojištění, které lze sjednat pouze jako rozšíření základního pojištění a nelze jej tudíž sjednat samostatně. Doplňková připojištění v oblasti pojištění domácnosti jsou určena pro krytí souborů věcí, které jsou více ohroženy rizikem (např. jízdní kola, elektronika, potřeby pro podnikání, okenní skla, stavební součásti, věci mimo domácnost), které nepokrývá základní pojištění domácnosti. Připojištění zajistí nejen pojistnou ochranu na více věcí a rizik, ale i zvýšení limitů pojistného plnění.

 

Výhody:

 • možnost pojistit věci a rizika, která nejsou zahrnuta do základního pojištění
 • možnost pojistit cenné věci v domácnosti na jejich skutečnou hodnotu (ta může mnohonásobně převyšovat maximální limity pojistného plnění základního pojištění)

Nevýhody:

 • vyšší cena (mnohdy převyšující cenu základního pojištění) a složitější administrativa při sjednávání (např. při sjednávání pojištění uměleckých děl se požaduje jejich znalecké ocenění)


Online kalkulačka.eu vám pomůže zorientovat se v cenách pojištění.

Online pojištění, které vám ušetří nervy, peníze a čas, stačí sjednání přes tyto levné a jednoduché aplikace: online, nejlevnější Povinné ručení srovnání a sjednání bez návštěvy poradce, se všemi informacemi, které k zajištění na penzi potřebujte: Porovnejte si jednotlivé varianty v životním pojištění a zvolte to Životní pojištění, které vám bude nejvíce vyhovovat. pro cestování zvolte Cestovní pojištění na míru a pro vaše auto si najděte to nejlevnější Havarijní pojištění, než si nechatvybílit domácnost zloději a zůstat bez prostředků: pojištění domácnosti, následky úrazů vás i dětí zmírní levné Úrazové pojištění, Před vytopením či jinou živelní pohromou, ochrání vaše hnízdečko: Pojištění domácnosti, jakýkoli dům, chatu, či chalupu pojistěte pro případy neštěstí na Pojištění nemovitosti,pokud nešťastnou náhodou někomu něco způsobíte, pak za vás pojiš´tovna uhradí škody: Pojištění odpovědnosti za škodu, vysvětlení pojmů mezi jednotlivými typy Pojištění vozidel a jaké je pro vás nejlevnější.